نام های گیاه

فارسی:نخودچی - نخود نخودچی - نخود رسمی

عربی: حمص

بخش های دارویی
موارد مصرف

طبیعت آن: گرم و خشک است و سبز آن کمی تر.

خواص درمانی: ۱- آن را در شیر بجوشانید و بخورید. ریه را تقویت میکند و احساس خستگی در ریه را برطرف می سازد.

۲- هر روز آن را در آب بخیسانید و خیسانده ی آن را خام بجوید و بخورید، بعد آب خیس کرده ی آن را هم با کمی عسل شیرین کنید و روی آن بیاشامید. خون ساز، اشتها آور، مغذی و چاق کننده است، برای برگشت قومی باء مأیوسان بسیار موثر می باشد، انسان را جوان تر می کند.

۳- آب پخته ی آن را نمک بزنید و بنوشید. مدر و کمی ملین است، بازکننده ی گرفتگیها می باشد، برای تحلیل ورم لثه ها، تسکین درد دندان و درد سینه و درمان زخم ریه نافع است، لیزی معده را برطرف میکند.

۴- شب نخود را در سرکه بخیسانید و صبح ناشتا آن نخودها را بخورید و در آن روز چیز دیگری نخورید. برای کشتن کرم معده نافع است.

آن را با کنجد بجوشانید و بخورید. قاعدگی را باز می کند.

آب خیسانده ی آن را هر روز به صورت بمالید. پوست صورت را زیبا می کند.

۷- بو داده ی آن (نخودچی) را نرم بسایید و با حنا مخلوط کنید و داخل رحم بپاشید. ترشحات غیرطبیعی را برطرف میکند.

8-به آن را نرم بکوبید و با آب خمیر کنید و شبها ضماد نمایید. خارش بدن را تسکین می دهد، درد کمر را بهبود می بخشد، موها را تقویت میکند و باعث رشد مو می شود، مالیجی یاورم بناگوش را درمان می کند، زردی پوست صورت و کک ومک را برطرف می سازد.

9- اگر حلیم نخود با سرکه خورده شود و در آب پخته ی نخود نیز بنشینید، برای اصلاح بیماری مقعد، پاک کردن رحم و اخراج انگل معده و روده مؤثر است.

۱۰- آن را نرم بکوبید و با عسل خمیر نمایید و ضماد کنید. جراحت سرطان را باز می کند.

۱۱- اگر هر شب یک مثقال خشک آن را نرم بسایید و تنقیه کنید، کرم های ریز مقعد را نابود می کند.

 

خوراک و مالیدن نخود نافع اعضاء سست شده و بیماریهای ناشی از سردی میباشد. نخود را جویده و در چشم بگذارند ظفره چشم را نفع دهد. نخود بهترین غذا برای ریه می باشد. البته بطور حریره بهتر است. خوراک آن نافع استسقا و یرقان سدی و کبدی، مولد خون و چاق کننده بدن است، موقع پختن، آن را زیاد حرکت ندهند، زیرا دو ماده از آن جدا می شود. نیز آب پخته شده بهتر از جرم نخود است.

نخود را باید در وسط غذا میل کرد تا خوب هضم شود. آشامیدن آب پخته نخود سیاه با روغن بادام تلخ و روغن ترب و کرفس سنگ کلیه و مثانه را بشکند و اخراج جنین نماید.

نخود منی را زیاد می کند. خوراک نخود تولید باد و نفخ کند. خوراک آب پخته اقسام آن ملین شکم و مفتح سدد کلیه است خصوصا سیاه و کرسنی. گفته اند اگر یک مشت آن را در سرکه بخیسانند و ظهر آن را میل نمایند کرم شکم را از بین می برد بخصوص نخود بری.

خوردن برشته نخود که سرد نشده باشد جهت بواسیر خونی مفید و مالیدن انواع آن نافع سردرد و زردی صورت و بی حسی اعضا و امراض مفاصل است. نخود مضر زخم مثانه است و مصلحش خشخاش است مولد باد و نفخ است و سنگین میباشد و مصلحش زیره و شبت و گلقند است. نوشیدن آب بعد از خوراک نخود خیلی ضرر دارد.

روغن نخود، گرم و خشک در سوم است، تند و با قوت نافذه و مقوی مو و باه است و جهت تسکین درد دندان و لثه و دردهای سرد و جذام خیلی مفید است.

خوردن و پاشیدن آب نخود در زدودن کک و مک و زیبا کردن رنگ مؤثر است. علاج درد پشت است. جوشهای تر سر را از بین می برد. آب نخود را اگر ناشتا خورند در برخیزاندن ذکر بسیار قوی است. نخود گرفتگی کلیه را باز می کند.

نخود سبز مجاری ادرار را پاک می کند و برای سوزاک مفيد است دارای فسفر، پتاسیم، آهن، نشاسته، قند و اسید فسفریک می باشد. نیروبخش، خون و اعصاب مغز را تقویت می کند.

خوردن نخود برشته تازه که سرد نشده باشد برای بواسیر خونی نافع است. نخود را یک شب در سرکه بخیسانید و صبح ناشتا میل کنید ولی در آن روز چیز دیگر میل نکنید برای کشتن کرم معده بسیار مجرب است در آب نخود جوشانده بنشینید برای اصلاح امراض مقعد و تنقیه رحم و اخراج کرم و شکم و مقعد بهترین دواست. نخود سیاه جوشانده میل کنید تحلیل باه است. نخود سبز دارای ویتامین A , B , C می باشد و در حکم جارویی است که روده را از جمع شدن فضولات مسموم در آن پاک میکند.

خوردن آب جوشانده نخود با قدری نمک مقطع لزوجات و مفتح شده و مدر بول خصوصی برای درد سینه و ریه نافع است.

اگر نخود را برشته کرده آن را بکوبند و پودرش را به بیمار مخصوص کودکانی که به اسهال مبتلا شده اند بدهند مدفوع آنان طبیعی گشته و شفا می یابند و جوشانده آن را هم برای رفع سنگ مثانه استفاده می کنند.

دانه هایش زهکش جگر، سپرز و کلیه است. ضماد آن اورام را نرم می کند و برای فرو بردن ورم بناگوش تجویز می شود. روغن آن مقوی مو و شهوت می باشد و جهت تسکین درد دندان و دردهای سرد و جذام بسیار مفید است.

جوشانده دانه نخود برای سنگ کلیه و مثانه توصیه شده است. زیاد خوردن آن برای رحم و مثانه زیان دارد.

 

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: مضر مثانه است، ایجاد نفخ و گاز می کند و تازه ی آن خیلی ثقیل است، اگر پس از خوردن نخود، آب بخورید زیان آور می باشد. مصلح أن: تخم خشخاش - زیره و شبت و در گرم مزاجان سکنجبین است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید