نام های گیاه

فارسی: لون - رنگ - پتاسیم.

موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- آب آن را در دهان بگیرید. درد دندان که از سردی و رطوبت باشد را ساکت می کند.

٢. اگر بعد از هر غذا به وسیله ی انگشت نمک را به لثه بمالید، لثه را محکم می کند.

۳- برای سفید کردن دندان و رفع کندی دندان آن را خوب به دندان ها بمالید.

۴- برای درمان گوش دردی که از سردی یا سرمازدگی یا آب یا باد سرد ایجاد شده باشد، اول به حمام گرم بروید، بعد نمک را گرم کنید و در پارچه ای بریزید و تا گرم است روی گوش قرار دهید، تسکین می یابد.

هدو کیلو از آن را در آب وان حل کنید و در آن بدن را بشویید و بعد از خارج شدن از وان با یک حوله ی زبر بدن را ماساژ دهید. پوست بدن را زیبا می کند.

اگر شب ها با آب نمک تنقیه کنید، کرمهای ریز مقعد را از بین می برد.

۷- آن را با خمیر ترش مخلوط کنید و ضماد نمایید. سر سوزه را باز می کند.

به آن را با زیره ی کوبیده مخلوط کرده و ضماد نمایید یا آن را با حنا مخلوط کرده و ضماد کنید. عقربک را درمان می کند.

۹- آن را با سیر کوبیده مخلوط کنید و به محل نیش زدگی عقرب بمالید. نیش زدگی عقرب را درمان می کند.

۱۰- آن را با گزنه ی کوبیده مخلوط کنید و ضماد نمایید. ورم ساق پا، زخم های عفونی، زخم جزام و قانقاریا یا مردگی اعضایی که در اثر عفونت های مزمن باشد و همچنین زخم سرطان را درمان می کند.

 

مناطق قابل رویش
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید