نام های گیاه

فارسی: پیچک صحرایی – لبالب

عربی: طربوش الغراب.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. مسهل و ضدسفلیس می باشد.

روش مصرف
خواص گیاه :
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید