نام های گیاه

فارسی:  لاله ی مردابی - سعله باقلی - کانوال.

بخش های دارویی
موارد مصرف

ویتامین ها: C در آن وجود دارد.

خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. مقوی، تونیک و قابض است، ضدتب و ضد وبا می باشد و پادزهر مسمومیت های قارچی است، برای رفع ناراحتی های پس از زایمان در دوره ی نفاس نافع می باشد، برای درمان اسهال و بند آوردن خون و رفع احتلام شبانه و احتلام های غیرارادی مؤثر است.

گل نیلوفر آبی هندی خواص درمانی: ۱- آب دمکرده ی آن را بنوشید. مقوی و تونیک است، بند آورنده ی خون می باشد و اسهال را معالجه می کند، برای رفع احتلام های غیرارادی و احتلام شبانه مؤثر است.

۲- تازه ی آن را بکوبید و در معالجه ی سفلیس به کار ببرید، مؤثر خواهد بود.

دانه های نیلوفر آبی هندی خواص درمانی، آن را بخورید. تشنگی را فرو می نشاند و ضد قی است، گردش خون را تسریع و منظم می کنند، برای افزایش نیروی جنسی و مردانگی نافع است، برای عرق کردن در شب، عصبانیت، کم خوابی و ناراحتی های زنانگی نافع می باشد، برای معالجه ی ترشحات سفید مفرط مهبل و سوزاک مؤثر است.

جنین دانه های نیلوفر آبی هندی خواص درمانی: برای معالجه ی وبا و ترشح غیرارادی اسپرم مفید است، خواب را زیاد می کند.

ریشه ی نیلوفر

خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. قابض، خنک کننده و مبرد است، برای خون مفید می باشد، برای قطع خروج خون و اخلاط خونی از ریه که همراه با سرفه باشد، قطع احتلام شبانه، معالجهی وجود خون در ادرار، قطع خونریزی از رحم یا روده و شکم و رفع ناراحتیهای ریه، سرفه و ذات الریه مفید است، برای درمان آفتاب زدگی، رفع ترشح زیاد و مفرط عادت ماهیانه ی خانم ها، اسهال خونی و با اثر مفید دارد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید