نام های گیاه

فارسی: قضب

بخش های دارویی
موارد مصرف

طبیعت آن: سرد و خشک است. خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. قاطع قي و آشفتگی است، معالج وبا و برونشیت متعفن

می باشد.

ریشه ی نی جارو

خواص درمانی: آب جوشانده ی آن را بنوشید. خنک کننده و مدر است، برای تسکین درد دندان، درد گوش و دردهایی که در اثر به هم خوردگی تعادل فیزیولوژیکی بدن ایجاد شده باشد مفید است، تب بر میباشد و تب حصبه و تبهای زکام را مینشاند، برای تصفیه ی خون مفید است، التهاب گلو، تب شدید، قی کردن، سرفه و وجود خون در ادرار را معالجه میکند، در موارد آفتاب زدگی مصرف می شود، برای تسريع ظهور دانههای سرخک، رفع تهوع و التهاب معده کاربرد دارد، برای رفع اختلالات معده، تسکین سکسکه و رفع مسمومیت حاصل از خوردن خوراکی های مانده ی دریایی نافع است، برای قطع کردن شیر مادران تجویز می شود.

. خواص و کاربرد:

نی جارو از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی سرد و خشک است و خاکستر آن گرم و خشک می باشد.

برای تسريع ظهور دانه های سرخک و رفع تهوع و رفع التهاب معده کاربرد دارد.

از جوشانده ریشه و ساقه زیرزمینی آن به عنوان تب بر بخصوص در موارد تب حصبه و تبهای زکام استفاده می شود.

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید