نام های گیاه

فارسی:  كاتوک ۔ مغیره - گاندی بوتی - بیساطا

عربی:  حشيشة البساط.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- گرد خشک آن را بخورید. هم مسهل است و هم اسهال را بند می آورد، برای درمان جوش و کورک و التيام زخم نافع است، برای رفع حمله های صفراوی و تسکین دردهای دست و پا مؤثر می باشد.

٢- خوردن عصاره ی تازه ی آن برای کودکان ضعیف خوب است.

۳- آب جوشانده ی آن را بنوشید. ضدسم می باشد، برای معالجه ی سوءهاضمه مفید است.

در کشور تایوان جوشانده این گیاه را به عنوان ضد سم و برای معالجه سوء هاضمه می خورند.

این گیاه معطر را برای رفع جانور، کرم معده بخصوص کرم کدو می خورند، بسیار مؤثر است و در موارد برونشیت، ورم مخاط بینی و ناراحتیهای جلدی در استعمال داخلی و خارجی اثر مفید دارد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید