نام های گیاه

فارسی: مخرا - گومه شو - زیندار - پلاخور - توتون آغاجی - ته تهو.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص و کاربرد:

برگ و میوه هفت کول قابض است و از جوشانده برگ و میوه آن برای بند آوردن اسهال های ساده و خونی استفاده می شود.

از جوشانده برگ و میوه درختچه به صورت غرغره در موارد آنژین ساده و ورم لثه و همچنین در موارد پایین افتادن لثه که دندان بیرون می افتد، مصرف می شود.

چون ساقه های این درختچه قابلیت خم شدن دارد و به اصطلاح قابل انعطاف است در صنعت روستایی سبد بافی کاربرد دارد.

خواص درمانی: ۱- برگ و میوه ی آن را بجوشانید و آب صاف کرده­ی آن را بنوشید. قابض است و برای بند آوردن اسهال های ساده و خونی استفاده میشود.

۲- آب جوشانده ی برگ و میوه ی آن به صورت قرقره برای درمان آنژین ساده، ورم لثه و پایین افتادن لثه که بیخ دندان ها پیدا می شود مؤثر است.

خواص گیاه :
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید