نام های گیاه

فارسی: هروهر

بخش های دارویی
موارد مصرف

طبیعت أن: سرد و خشک است.

خواص درمانی: ۱- هر روز تازه ی آن را در دهان بجوید، آبش را بخورید و تفاله ی آن را دور بریزید. فلج اعضا را درمان می کند.

۲- آن را بکوبید و با روغن بادام شیرین مخلوط کنید تا چرب شود، بعد آن را بخورید. سوءهاضمه را برطرف می کند.

۳- آن را از شبی یک عدد نرم بکوبید و بخورید تا به شبی چهل عدد برسد و دوباره برعکس ادامه دهید تا به شبی یک عدد برسد. رطوبت منجمده در معده را برطرف می سازد، نفخ معده و سوءهاضمه را درمان می کند.

۴- به مدت دوازده تا هیجده ماه هر شب کمی از کوبیده ی آن را بخورید. دید چشم را تقویت می کند، از سفید شدن مو جلوگیری میکند و موهای سفید شده را به مرور سیاه می نماید، برای وسواس و مالیخولیا مفید است، برای تقویت حواس دهگانه ی بدن مؤثر می باشد. له هشت مثقال از آن را بکوبید و شب موقع خواب با آب بخورید یا ساییده ی آن را با دوغ یا ماست مخلوط کنید و بخورید. یبوست معده که از سردی و برودت باشد را برطرف میکند. و چهل شب موقع خواب هر شب سه مثقال از آن را نرم بکوبید و با آب بخورید. یبوست مزمن و خیلی سخت را برطرف می کند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید