نام های گیاه

فارسی: هليله - إهليج - هلج - هروهرفارسی: هليله - إهليج - هلج - هروهر

بخش های دارویی
موارد مصرف

طبیعت آن، معتدل است و بعضی آن را سرد و خشک می دانند.

خواص درمانی: ۱- آبکرده ی آن را بخورید. مدر بول است، مسهل صفرا، سودا، بلغم و کلیدی اخلاط و مواد زاید بدن است، از بین برنده ی حالت سردرد و فراموشی می باشد، برطرف کننده ی کلیدی سرگیجه های صفراوی است، تقویت کننده ی معده و حافظه و کلیدی حواس بدن می باشد، از سفید شدن مو جلوگیری می کند، تونیک، ملین و در عین حال قابض است، بادشکن، مفتح و بازکننده ی انسداد عروق می باشد، نرم کننده ی سینه است، ترشح بزاق دهان را افزایش می دهد، برای قطع اسهال ساده و اسهال خونی و بند آوردن خونریزی مصرف می شود.

۲- مقداری از آن را نیمکوب کرده بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را تنقیه کنید و مقداری از پودر آن را هم با سه برابر وزن آن با عسل یا شکر نی آمیخته و هر روز به اندازه ی یک گردو بخورید. مالیخولیا، صرع و لقوه که از غلبه ی بلغم باشد را درمان می کند.

۳- آن را با بسفایج و اسطوخدوس هندی طبخ کرده و آب آن را صاف کنید و بنوشید یا مجموع آن سه قلم را نرم بسایید و با سه برابر وزن آنها عسل مخلوط کنید و هر روز به قدر یک گردو از آن را بخورید. مالیخولیا، صرع و لقوه که از غلبه ی سودا باشد را درمان می کند.

۴- اگر به صورت قرقره از آن استفاده شود، التهاب های عمومی مخاط دهان را بهبود می بخشد. مالیدن گرد آن به لثه و دندان در مورد پوسیدگی دندان، جلوگیری از خونریزی لثه و تقویت آن مؤثر است.

ضماد گرد آن روی زخم های کهنه و مزمن التیام بخش و درمان کننده است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید