نام های گیاه

فارسی: هل - هيل - هیل قراب - هال - هیل ذکر- هل باد - قاقله - قاقله كبار - قاقله قراب - قاقله ذکر

عربی: قاقله

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- اگر افراد ضعیف آن را صبحها ناشتا بکوبند و پودر آن را با شیر و عسل مخلوط کنند و که بخورند، سبب تقویت عمومی بدن می شود و در طول روز هم با نشاط خواهند بود.

۲- چهل روز صبح و عصر هربار نیم مثقال از آن را نیم کوب کرده و دم کنید و به جای چای آب آن را بنوشید. مقوی معده و هاضمه است و به هضم غذا کمک می کند و اشتها را زیاد می نماید، زخم معده را درمان می کند، قلب را تقویت می نماید.

۳- آن را با مستکی بکوبید و با آب انار مخلوط کنید و بخورید. از استفراغ جلوگیری خواهد کرد.

۴- آن را بو دهید و بخورید. شکم را بند می آورد.

آن را با بسفایج از هر کدام یک مثقال بجوشانید و آب آن را صبح ناشتا بنوشید. رطوبت منجمده در معده را برطرف می کند.

آب جوشانده ی آن را در دهان بگیرید. لثه را تقویت می کند و زخم های دهان را بهبود می بخشد.

ریشه ی گیاه هل خواص درمانی: آب جوشانده ی آن را بنوشید. مقوی، تونیک و ملین است، برای رفع نزله و معالجه ي نوعی قولنج معده که ناشی از سرماخوردگی است مؤثر می باشد، دردهای روماتیسمی را تسکین می دهد، برای تقویت عمومی مفید است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: مصرف زیاد آن مضر روده ها است. مصلح أن: کتیرا می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید