نام های گیاه

فارسي: گل کبوتر - مامی ثا۔ مامی ثای صحرایی

عربي: خشيشة الجرب

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. تب بر است، در بیماری هایی که موجب التهاب های پوستی کودکان می شود، نظیر سرخک، آبله مرغان و اریون مؤثر می باشد.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید