نام های گیاه

فارسی:وشق -ؤشج - اوشق - اوشه - لزاق الذهب – بدران

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- اگر به نسبت سن ۱ تا ۱۰ گرم از آن خورده شود، نرم کننده ی سینه، محرک، ضدعفونی کننده و ضدتشنج است، برای تسهیل خروج اخلاط و بلغم به خصوص در بیماری آسم مرطوب که حمله های آن به خروج اخلاط زیاد منتهی می شود مفید است، برای درمان زکام، نزله، آسم و برونشیت مزمن مفید می باشد، گرفتگی ها و انسداد کبد و طحال و دهانه ی عروق را باز می کند و برای اشخاصی که مبتلا به بزرگ شدگی کبد و طحال هستند تجویز می شود.

۲- اگر آن را با عسل بخورید، برای درمان صرع، فلج و خواب رفتگی اعضا و تشنج مرطوب امتلایی مفید می باشد، برای تنقیدی سینه از رطوبت های لزج، رفع سختی ترشح ادرار، تسکین درد لگن خاصره و دردهای سیاتیک و مفاصل مفید است.

٣- دو تا پنج گرم از آن را در آب گرم یا آب دمکرده ی مناسبی بخیسانید و بخورید. برای رفع درد تهیگاه درد کمر، تحلیل بادهای جمع شده در معده، خرد کردن سنگ مثانه و کشتن کرم های روده مفید است.

۴- آن را در سرکه مخلوط کنید و بخورید. برای رفع ورم کبد و طحال، رفع استسقا و سخت شدن بیضه ها مؤثر می باشد.

5- پنج گرم از آن را با ماءالشعیر مخلوط کنید و به صورت خمیر درآورید و بخورید. برای درمان تنگی نفس و رفع سختی تنفس نافع است.

و آن را در آب گرم حل کنید و قرقره نمایید. برای رفع تشنج سرد امتلایی و بیماری های دماغی سرد مرطوب مانند سرگیجه، سستی، لقوه و خفقان های سودایی و بلغمی نافع است.

۷. ضماد خمیر آن با سرکه برای رفع موی زاید در پلک چشم و رفع تیرگی دید چشم مفید است.

تذکر: برای کلیه مضر است، اسراف در خوردن آن زیان آور می باشد و ممکن است تعادل جریان خون را مختل کند و موجب ایجاد خون در ادرار شود؛ لذا مصرف آن باید به اندازه و با نظر پزشک باشد.

طبیعت آن: گرم و خشک است.

در هندوستان صمغ رزینی او شق را به عنوان نرم کننده سینه، محرک، ضدعفونی کننده و در موارد زکام، نزله، آسم، برونشیت مزمن و در اشخاصی که مبتلا به بزرگ شدن کبد و طحال هستند، تجویز می کنند.

 

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید