نام های گیاه

فارسی:  بنطافلن

عربي: ذو خمسه اوراق - ذو خمسه اجنجه

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی:

۱- ده گرم خشک آن را با سرکه و عسل و یا کوبیده ی تازه ی آن را با عسل و هم وزن برگ، فلفل مخلوط کنید و کم کم بخورید. تب را قطع میکند.

٢. اگر به صورت مداوم هر روز یک تا دو گرم از عصاره ی برگ تازه ی آن خورده شود، قابض و خنک کننده است، برای رفع یرقان مفید می باشد، خون ریزی های داخلی را قطع میکند.

۳- ضماد عصاره ی آن برای قطع خونریزی های خارجی مفید است.

۴- آن را با نمک و عسل مخلوط کرده و ضماد کنید. برای التیام جراحتها و بواسیر نافع است. هگرد کوبیده ی برگ خشک آن را روی جراحت های تازه بپاشید. التیام دهنده است.

بیخ پنج انگشت خزنده خواص درمانی:

۱- آب دمکرده ی آن را بنوشید. قابض است و برای قطع اسهال مفید می باشد، زخم روده را درمان می کند، درد مفاصل و سیاتیک را تسکین می دهد.

۲- عصاره ی تازه ی آن را بگیرید و بخورید. برای قطع اسهال، درد کبد و ریه، زخم روده ها، درد مفاصل و

سیاتیک نافع است، برای کاهش سميت سموم کشنده بسیار مؤثر می باشد.

۳- آن را همراه با تمام اعضای گیاه چهل گرم در هزار گرم آب بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را شیرین کرده بنوشید. اسهال و شکم روش را مداوا می کند، محلل و ضدسم است.

۴- قرقره با آب دمکرده ی آن برای رفع خشونت حلق مفید می باشد. :

 

 

عوارض جانبی

تذکر: مضر معده است و مصلح آن سکنجبین می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید