نام های گیاه

انگلیسی:agnus castus

فرانسه: agneau chast,petit poivre,poivre sauvage,gattelier

آلمانی: pfefferbaum,keusshbaummullen,abrahamstrauch,spfaffer

ایتالیائی albero del pepe,vitice,pepe dei monaci

فارسی: پنج انگشت، فلفل، فلفل بری. عربی: شجرة ابراهيم.

بخش های دارویی
موارد مصرف

اثرات، مصرف این گیاه ممکن است جهت درمان ثانویه هایپرپرولاکتینمی ناشی از اختلالات مربوط به دوره قاعدگی و نیز سندرم پیش از قاعدگی مفید باشد. داده های مرتبط با اثرات مفید گیاه مزبور در درمان آکنه فاقد قطعیت لازم می باشد.

موارد مصرف: موارد تأیید شده به وسیله کمیسیون E

- نامنظمی دوره قاعدگی - سندرم پیش از قاعدگی درد پستان /Mastodyna از فرآورده های تهیه شده از این گیاه برای درمان نامنظمی دوره قاعدگی، مشکلات پیش از قاعدگی و پستان درد و درد همراه با سفتی پستان استفاده می شود. موارد تأیید نشده: این گیاه جهت درمان تولید ناکافی شیر و اختلالات قاعدگی ناشی از بی کفایتی جسم زرد به کار برده می شود. به علاوه از آن جهت کنترل میل جنسی، افزایش جریان شیر، کاهش نفخ، کاهش اشتها و ایجاد خواب استفاده می گردد. سایر موارد مصرف گیاه مزبور شامل درمان ضعف، دفع بی اختیار منی، پروستات، تورم بیضه ها، ضعف اعصاب جنسی، ناباروری، آمنوره، درد مثانه و التهاب تخمدان ها می باشد. این گیاه همچنین به عنوان قاعده آور نیز استفاده می گردد. طب هومیوپاتی: در طب هومئوپاتی از این گیاه برای درمان اختلالات جنسی مردان، اختلالات مربوط به جریان شیر و نیز افسردگی عصبی استفاده می شود.

خواص: میوه این گیاه به عنوان تسکین دهنده قوای شهوانی مصرف می گردیده است.

. برای میوه اش اثر نیرو دهنده، اشتها آور، مدر، بادشکن و حتی مخدر قائل اند.

برای التیام و جراحت ها و بواسیر نافع است برای قطع اسهال و درد کبد، ریه و زخم رودها و درد مفاصل و سیاتیک نافع است.

. به هضم غذا کمک می کند دماغ و کیسه صفرا و معده را باز می نماید و برای سردرد مفید است. برای معالجه جنون، بواسیر گرفتگی طحال و ورم رحم تجویز شده است.

پنج انگشت به عنوان تسکین دهنده قوای شهوانی مصرف می گردیده است. اشتها آور، مدر، بادشکن، اثر ضد کرم، رشد موی سر و حافظه را تقویت می کند، خلط آور و تب بر، قابض مقوی معده، ضد کرم و تقویت کننده پیاز موی سر، جهت رفع درد دندان و در درمان روماتیسم مورد استفاده قرار میگیرد.

تخم آن مفتح سده دماغی و کبدی و طحال نافع خفقان سرد، خشک کننده منی و نافع جميع علل سوداوی و گاز گرفتگی سگ دیوانه است.

میوه اش بوئی معطر و طعمی تند شبیه فلفل سیاه دارد و برای آن نیز اثر نیرودهنده ، اشتها آور، مدر، بادشکن و حتی مخدر قائل اند.

دکتر bontius ماده vitex negundo را نوشته است و گفته که این ماده مدر حیض و مسکن دردها می باشد.

در کتاب قديم «نرگندی» نوعی از پنجنگشت را مقوی دماغ، قابض، تلخ و نافع قولنج، اورام، روماتیسم، کرم شکم، بد هضمي، بلغم، دمل و جذام نوشته است. برگ آن در پیچیدگی استخوان، ضربه، ورم خصیه، خون ریزی زیر پوست به صورت ضماد استعمال می شود. بیخ آن مقوی، تب بر، خارج کننده بلغم و میوه آن مقوی اعصاب و دماغ و مدر حیض توصیف شده است.

تخم پنج انگشت محلل، ملطف، ضعیف کننده ، قابض، بادشکن خشک کننده منی و ضعیف کننده باه است.

بدل آن به وزنش شاهدانه است مقدار خوراک آن از نیم تا دو درم است.

لطیف کننده گدازنده، باز کننده و با کمی قبوضیت است رنگ و رو را صفا دهد ضماد تخم آن با روغن سختی بیضه را از بین ببرد.

بدل آن: شاه دانه است. برای امراض رحم آ طحال و بواسیر مفید است. مقدار خوراک تا حد ۴ گرم، درد سر از ورم و رطوبت را دور می کند سده­های دماغ و جگر را دفع می کند. ورم طحال و رحم را دور می کند. خفقان، جنون، بواسیر را مفید است. شاخه آن با غنای صحرایی مدر حیض است. برگ آن گرم کرده بر روی ورم سدد بستن ورم را حل می کند.

خواص درمانی. برگ های گیاه، طعم تند واثر ضد کرم دارد. رشد موی سر وخافظه را تقویت می کند. در رفع بوی بد دهان و تسکین التهاب و درمان آن مؤثر واقع می گردد. میوه اش قاعدهآور، ریشه اش مقوی، خلط آور و تب بر است. گرد برگ های خشک شده آن در رفع تب نوبه و گلهای آن مخلوط درعسل ، در معالجه تبهائی که با استفراغ و تشنگی زیاد همراه است می تواند مفید واقع گردد.

 

روش مصرف در منابع مختلف : روش مصرف: گیاه کامل و پودر شده به صورت کپسول، قطره، قرصهای روکش دار و فرآورده های ترکیبی موجود می باشند. اشکال دارویی: کپسول های ۴۰ و ۱۰۰ میلی گرمی عصاره مایع با نسبت ۱ به 1گرم عصاره خشک، با حلال متشکل از مخلوط ۱ به ۵ اتانول با آب 2/0 فرآورده ها: برای تهیه ۱۰۰ گرم فرآورده هیدرو الکلی آماده مصرف، مخلوط شود. مقدار مصرف: مقدار مصرف روزانه عصاره های هیدرو انگلی تهیه شده از این گیاه ۳۰ تا ۴۰ میلی گرم است.

روزانه از ۲۰ میلی گرم گیاه برای درمان علائم ناشی از پیش از قاعدگی PMS)) استفاده شود Schellenberg 20012000; Berger

اختلالات ناشی از قاعدگی: از ۲۰ میلی گرم تا یک گرم گیاه ۳ بار در روز استفاده شود 1998; Newall et al, 1996 ; Blumenthal et al

طب هومئوپاتی: ۵ تا ۱۰ قطره. یک قرص یا ۵ تا ۱۰ گلبول، ۱ تا ۳ بار در روز یک میلی لیتر محلول به صورت تزریقی ۲ بار در هفته

dr . h . leclerc. مصرف دم کرده ۱۰٪ سرشاخه گلدار این گیاه را به عنوان ضد تشنج در اختلالات عصبی psycho _ nevrose و غیره توصیه نموده است.

این گیاه در عین حال خنک و قابض و تب بر می باشد. جوشانده آن محلل و ضد سم است. عصاره و برگ آن برای برقان و خونریزی های داخلی بسیار مفید است.

برای یائسگی پیش رس ضماد میوه و برگ آن جهت درد سر و بواسیر نافع است. جوشانده آن جهت ورم زخم مقعد و مرهم آن با روغن و برگ مو جهت ورم بیضه مفید است. ضد سوزاک می باشد.

گویند چون برگ آن تا سی روز بنوشند صرع و جنون را نفع بخشد و سرمه با عصاره آن دید را قوی گرداند. مزمزه و غرغره با آب پخته آن مسکن درد حلق و نافع زخم دهان و خشونت حلق است. خوراک و ضماد عصاره برگ آن نافع یرقان است. چون یک درم تخم آن بخورند شیر را زیاد و منی را کم کند و چون با سرکه سه روز بخورند قطع منی و شهوت جماع کند. نیز خوابیدن بر روی برگ آن و خوراک تخم آن قطع نعوظ کلا نماید و چون زیر زن بخور آن نمایند شهوت جماع زن را ساکن نماید. نشستن در آب پخته برگ پنج انگشت نافع در درحم و ورم رحم و مقعد می باشد. گیلانی گوید: که آن نافع جرب سوداوی است. خوراک یک درم آن جهت گزیدگی مار و عقرب و مالیدنش برای کل گزیدگیها مفید می باشد

خواص درمانی: ۱- ده گرم خشک آن را با سرکه و عسل و یا کوبیده ی تازه ی آن را با عسل و هم وزن برگ، فلفل مخلوط کنید و کم کم بخورید. تب را قطع می کند.

٢. اگر به صورت مداوم هر روز یک تا دو گرم از عصاره ی برگ تازه ی آن خورده شود، قابض و خنک کننده است، برای رفع یرقان مفید می باشد، خون ریزی های داخلی را قطع می کند.

۳- ضماد عصاره ی آن برای قطع خونریزی های خارجی مفید است.

۴- آن را با نمک و عسل مخلوط کرده و ضماد کنید. برای التیام جراحت ها و بواسیر نافع است. هگرد کوبیدهی برگ خشک آن را روی جراحت های تازه بپاشید. التیام دهنده است.

بیخ پنج انگشت خزنده خواص درمانی: ۱- آب دمکرده ی آن را بنوشید. قابض است و برای قطع اسهال مفید می باشد، زخم روده را درمان می کند، درد مفاصل و سیاتیک را تسکین می دهد.

۲- عصارهی تازهی آن را بگیرید و بخورید. برای قطع اسهال، درد کبد و ریه، زخم روده ها، درد مفاصل و سیاتیک نافع است، برای کاهش سميت سموم کشنده بسیار مؤثر می باشد.پ

۳- آن را همراه با تمام اعضای گیاه چهل گرم در هزار گرم آب بجوشانید و آب صاف کردهی آن را شیرین کرده بنوشید. اسهال و شکم روش را مداوا می کند، محلل و ضدسم است.

۴- قرقره با آب دمکردهی آن برای رفع خشونت حلق مفید می با

خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. تونیک و مقوی است، قابض می باشد و برای قطع اسهال خونی مفید است.

Dr . H . Leclerc .

مصرف دم کرده ۱۰ درصد سرشاخه گلدار این گیاه را به عنوان ضد تشنج در اختلالات عصبی، Psycho

وغیره توصیه نموده است. - nevrose

صور داروئی۔ این گیاه به صورت دم کرده یک قاشق سوپخوری برگه در یک فنجان آب (۱5 دقیقه دم کند) به مقدار ۲- 4 فنجان در روز و عصاره روان برگ گیاه به مقدار ۱ تا ۲ گرم در روز مصرف می شود.

داروی ضد تشنج

عصاره روان برگ فلفل بری      20 گرم

عصاره روان  شاتون درخت بید   15 گرم

کتيهه (تيره پروانه واران )    15 گرم

دکتر bontius ماده vitex negundo را نوشته است حمام (غسل) به وسیله این گیاه برای امراض کمبود فشامن و امراض مجهول می باشد آقای دکتر و محقق fleming آن را از گیاهان و سبزیهای سودمند شناخته است. برای استعمال، این را به طریقه خاص برای ضماد درست می کنند. برگهای تازه را در یک دیگ سنگی می پزند، بعد آن را بر روی ورم و درد می بندند، روزی ۳ یا ۴ مرتبه عوض می کنند تا ورم و درد زائل شود.

نیز به قول بعضی از برگ آن توشک درست کرده بر آن می خوابند که سردی سر و درد سر را مفید است دکتر هو dr hove در سال ۱۷۸۷ بیان کرده که هندیها در بمبئی آن را گیاه ضماد و کماد میگویند عصاره برگ آن را با جعده (بهنگره) مخلوط با ریحان و نانخواه ( زنیان برای مرض روماتیسم استعمال می کنند. عصاره آن به جرعه ۶ گرم با روغن خوراکی و فلفل سیاه نیز در روماتیسم داده می شود و در بزرگ شدن طحال ۲۴ گرم از عصاره آن با ۲۴ گرم بول گاو هر روز صبح استعمال میکنند و در تب، سرماخوردگی، روماتیسم زیاد استعمال می شود. محقق روزبرگ rosburgh گفته است که در بعضی مواقع زنان هندی از آن برای حمام یا برای غسل کردن زائیده در روز بعد از زایمان استفاده می کنند.

برای ورم طحال با سکنجبین می خورند و خیسانده در سرکه نیم گرم ضماد می کنند. برای ضعیف کردن قوة باه با سرکه می خورند و جوشانده آن را می دهند گفته اند که مدر حیض و بول هم است شیر را زیاد می کند لكن منی را خشک می کند.

چکاندن آب آن در چشم مقوی دید است. نیز مزمزه با آن نافع درد حلق، ورم و زخم دهان می باشد. آبزن آن در ورم رحم، ورم خصیتین، ورم مقعد استعمال می شود. برگ آن را پخته بر قولنج بادی، ورم رحم و ورم های سخت ضماد می کنند.

برگ را با روغن سوزنده مرهم درست کرده بر زخم های متعفن می گذارند. تعفن را دور کرده زخم را خشک می کند.

نفع خاص: باز کننده سدهای طحال و جگر، به صورت داخلی برگ آن استعمال نمی شود.

 

روش مصرف
عوارض جانبی

عوارض جانبی و هشدارها:  عوارض عمومی: گاه مصرف این گیاه ممکن است منجر به بروز جوش شود. خارش، تهوع، استفراغ، خشکی دهان، سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، گیجی و اضطراب نیز از جمله عوارض جانبی ناشی از مصرف گیاه مزبور است.

ضرر آن: سردرد آور و مضر کلیه است.

این دارو سردرد می آورد و مصلح آن کتیرا و صمغ عربی می باشد.

مضر جماع و کلیه است و مصلحش صمغ عربی است و بهتر است که حتما با مصلح استعمال شود. تخم آن مضر سر است و مصلحش بنفشه می باشد.

مضر معده است و مصلح آن سکنجبین می باشد.

مصرف این گیاه در دوران شیردهی ممنوع است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید