نام های گیاه

پودوفیلوم

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: اگر با تجویز و نظر پزشک خورده شود، برای تقویت کبد مفید است و محرک، مسهل و صفرا آور نیز می باشد.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
خواص گیاه :
عوارض جانبی

تذکر: مصرف بیش از حد مجاز آن موجب عوارض شدیدی چون تهوع شدید و گاهی اغما می شود.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید