نام های گیاه

پونه یکرنگ

بخش های دارویی
موارد مصرف

این گیاه ضد نفخ و محرک است

موارد تأیید نشده از این گیاه برای درمان بیماریهای گوارشی به ویژه نفخ استفاده می گردد. گیاه مزبور در گذشته برای درمان انواع دردها، به ویژه سردرد به کار برده میشد.

گیاه آسیاب شده به صورت خوراکی به عنوان دم کرده و به صورت موضعی به عنوان نوعی افزودنی به آب حمام استفاده می گردد.

مناطق قابل رویش
خواص گیاه :
عوارض جانبی

تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی گیاه مزبور شناسایی شده است.

mood_bad
  • نظرات بسته شده است.