نام های گیاه

چای کوهی یا در کتب طب سنتی «هوفاریقون» گیاهی است

فارسي: هوفاریقون - هزار چشم - دادی رومی - گل راعی - قوریون - پرفراتوم - علف چای - سوراخ سوراخ

بخش های دارویی
موارد مصرف

از شیره آن در اروپا به عنوان مؤثرترین دارو برای التیام زخمها، سوختگی ها و مالیدن به محلهایی از بدن که پوست آن کنده شده است استفاده می کنند. در هند، این گیاه به عنوان قابض، ضد کرم معده و روده، قاعده آور، مدر و محلل استفاده می شود. از نظر خواص محلل و خشک کننده است و گرفتگی ها را باز می کند، خوردن آن برای کزاز و باز کردن گرفتگی های معده و کبد و ازدیاد ترشح ادرار نافع است و قاعده آور و مسهل صفرا می باشد.

برای رفع درد ناحیه سرین و همچنین برای سیاتیک و نقرس مفید است.

چای کوهی برای درمان ایدز، اثر ضد ویروسهای مشابه HIV یعنی ویروس ایدز دارد.

دم کرده آن برای میگرن و سردردهای عصبی و تاخیر در عادت ماهیانه زنان، روغن آن برای رفع تشنج، ضد عفونی کننده زخمها، در استعمال خارجی جراحتها و ورمها برای تسکین درد روماتیسم.

برگ چای کوهی خواص درمانی: ۱- ده تا چهل گرم از برگ و سر شاخه های گل دار آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف کرده ی آن را هر روز صبح، ظهر و شب بنوشید. قابض، مدر، محلل و قاعده آور و ضد کرم معده و روده است، برای درمان میگرن، سردردهای عصبی، تأخیر در عادت ماهیانه ی زنان جوان، آسم مرطوبی، صرع، هیستری و تسکین اعصاب مفید می باشد.

٢. اگر تا ۴۰ روز، هر روز کمی از عصاره ی آن خورده شود، برای رفع درد ناحیهی سرین، درمان سیاتیک و نقرس مفید است.

۳- ضماد آن برای پاک کردن و التیام زخم ها، جراحت های شدید و وخیم و سوختگی آتش مفید است.

۴- اگر گرد کوبیدهی آن پاشیده شود، برای پاک کردن زخم های متعفنه بسیار مؤثر است.

5- مالیدن شیرهای برگ تازه ی آن برای التیام زخمها، سوختگی ها و خراش ها مفید است.

گل چای کوهی طبیعت آن، خیلی گرم و خشک است.

خواص درمانی: روی هر غذا یک فنجان آب دمکرده ی آن را بنوشید. محلل و خشک کننده است، گرفتگی ها را باز می کند، اخلاط و لزجیها را از هم می پاشد، ضدافسردگی است، برای کزاز مفید است، برای درمان ایدز مؤثر می باشد، برای باز کردن گرفتگی های معده و کبد و ازدياد ترشح ادرار نافع است، مسهل صفرا و قاعده آور است، برای رفع کمی اشتها، اسهال ساده، قولنج کبدی و کلیوی، زردی، سنگ کلیه و کم خونی دختران جوان مفید می باشد، سیستم دفاعی بدن را تقویت میکند، برای درمان ایدز مؤثر می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید