نام های گیاه

فارسي: لبو سلق سلق،سلق - چکندر - چندر - لبلبو

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی:

۱- آن را بخورید. متر، اشتها آور و آرام بخش است، کار عضلات را تقویت میکند، خون را بند می آورد، معده را تقویت می کند، اسهال خونی را متوقف می سازد.

۲- آب پخته شده ی آن برای درمان التهاب مثانه، يبوست، بواسیر و بیماریهای پوستی مصرف می شود.

۳- آب چغندر خام را بگیرید و با ماست مخلوط کنید و صبح ناشتا بخورید و هر روز تکرار نمایید. از سفید شدن موها جلوگیری می کند.

۴- در یک استکان آب آن نیم مثقال قاریقون کوبیده را مخلوط کنید و بخورید. سردرد را درمان میکند.

5- هر شب با آب گرم پخته ی آن موضع را بشویید. ترک خوردگی های پوست که از سرماخوردگی باشد را برطرف می کند.

6- أب پخته ی آن را با گل ارمنی مخلوط کرده و تا گرم است بر موضع بمالید. ورم واریس را برطرف

می کند.

۷- آن را بپزید و با آب نیم گرم آن تنقیه کنید ورم روده را درمان می کند.

خواص درمانی برگ چغندر :

۱- خوردن پخته ی آن برای رفع رعشه، تحریک قوای جنسی و رفع اسهال خونی نافع است.

۲- آن را صبح زود قبل از آفتاب از بوته بکنید و در سایه نگه دارید و هر روز مصرف کنید. مرض قند یا دیابت را درمان می کند.

۳- آب برگ آن را بگیرید و با داروهای مسهل بخورید. برای خارج ساختن بلغم کمک میکند، درد مفاصل و نقرس را تسکین می دهد. و که و خردل خورده شود، برای باز کردن گرفتگی های طحال و تحلیل ورم طحال مؤثر است، درد کلیه و مثانه را تسکین می دهد، برای امراض مقعدی مفید است.

5- آب نیم گرم آن را با بورهی ارمنی ضماد کنید. برای جلوگیری از ریختن مو مفید است، استسقا را برطرف می کند.

اگر به طور مکرر دست و پا را در آب پخته ی آن قرار دهید، برای رفع ترک و شقاق که در اثر سرما به دست و پا عارض شده باشد مفید است.

۷۔ مالیدن پخته ی آن پس از سرد شدن روی پوست برای سوختگی از آتش و سوختگی در اثر آب جوش و باد سرخ نافع است.

مآب برگ نیم گرم کردهی آن را در گوش بچکانید. درد گوش ساکت می شود.

- اگر هر روز سر را با آب جوشاندهی آن بشویید، چربی پوست سر را برطرف می سازد و رشک و شپش سر را نابود می کند.

۱۰۔ خشک آن را بکوبید و با حنا مخلوط کرده، بعد با آب خمیر کرده و بر سر ببندید. موها را تقویت میکند و باعث رشد آن می شود، اگر به جایی که موهایش ریخته است ضماد کنید، مو روییده می شود ولی بدانید که رنگ و پوست را قرمز می کند.

۱۱- آن را بکوبید و با اسید بوریک مخلوط کرده ضماد کنید. ورم پشت پا را درمان می کند.

۱۲- اگر با آب برگ آن یا با آب برگ پخته ی آن حقنه شود، برای درد روده و بیرون آمدگی مقعد نافع است.

 

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: مضر معده است و اسراف در خوردن آن قی آور و موجب سوزاندن خون است و دل پیچه ایجاد می کند. مصلح آن عدس پخته، خردل و آبغوره می باشد

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید