نام های گیاه

فارسی : کاسنی

عربی: شکوریه (Shikorayah) ، سرس (Siris)

فرانسه:  Chicorée sauvage ، C . Intybe ، Chicorée commune

انگلیسی : Wild succory، Succory ، Common Chicory ، Chicory

آلمانی : Zichorienwegwart ، Gemeine Wegwart ، Cichorienwurzel

ایتالیائی : C . amara ، Radicchio - buono ، Cicorea salvatica Cicoria

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی برگ کاسنی :

۱- بیست و پنج گرم از آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف کرده ی آن را بنوشید. تونیک، محلل و خنک کننده است، درد کبد و درد معده را تسکین می دهد، رفع عطش میکند، قاعده آور است، انسداد کیسه ی صفرا را درمان میکند و سنگ کیسه صفرا و سنگ مثانه را از بین می برد.

۲- آب تازه­ ی آن را بگیرید و با سکنجبین مخلوط کرده و بخورید. تب های کهنه و مزمن را قطع میکند.

۳- آن را همراه با ریشه اش به اندازهی مساوی دم کنید و دو فنجان از آب آن را صبح ناشتا بنوشید. یبوست معده را برطرف می کند.

۴- چهل روز، هر روز یک لیوان آب برگ کاسنی تازه را بگیرید و به تدریج در طول روز بنوشید. زکام در اثر مالاریا را درمان می کند، درد قلب را تسکین می دهد، تب سه یک یا تب مالت و زردی یا یرقان را درمان می کند، گرفتگی های کبد و طحال را باز می نماید، برای استسقای گرم، تقویت کبد، تسکین حذت حرارت خون، التهاب معده و پاک کردن مجرای ادرار و کلیه نافع است.

5-اگر تازه ی آن را با سرکه بخورید، مسکن صفرا است و اسهال های صفراوی را متوقف می کند.

6-تازه ی آن را بکوبید، آبش را بگیرید و بنوشید و تفاله ی آن را هم مثل حنا ضماد کنید. خارش رحم زن باردار را برطرف میکند.

۷- تازه ی آن را با نمک در دهان بجوید. آبریزش از دهان را رفع می کند.

8-اگر آب تازه ی آن را بگیرید و با سرکه یا دوشاب مخلوط کرده بر چشم بمالید، ورم گرم چشم را درمان می کند و اگر تازه ی آن را بکوبید و پشت چشم ضماد کنید، ورم ملتحمه و ورمی که از گرمی باشد و درد چشم را درمان می کند.

۹- مالیدن برگ آن تنها و یا با سرکه برای سردردهای گرم و صفراوی نافع است.

۱۰- آب تازه ی آن را بگیرید و با آرد جو خمیر کرده ضماد کنید. برای خفقان، تقویت قلب، تحلیل ورم های گرم، درد مفاصل گرم و نقرس گرم نافع است.

۱۱- تازه ­ی آن را با برگ خرفه ی تازه مخلوط کرده بکوبید و مثل حنا چند ساعت بر موضع ضماد کنید. باد سرخ را درمان میکند.

خواص درمانی تخم کاسنی :

۱- هر روز صبح آب جوشاندهی آن را بنوشید. تب بر است، چاک گوشه ی لب را درمان می کند، ناراحتی های صفراوی و یرقان را برطرف می سازد.

٢- زنانی که به علتی حامله نمی شوند، مقدار زیادی از آن را در باغچه ی منزل و اطراف محل سکونت خود بکارند و گاه گاهی دم کرده ی تخم آن را بنوشند، نتیجه بخش است.

۳- آن را با رازیانه به اندازهی مساوی بجوشانید و آب آن را بنوشید. اشتها را زیاد میکند.

۴- اگر دندان های آسیای شما درد میکند، آن را با برگ بجوشانید و آبش را در دهان بگیرید. درد ساکت می شود.

خواص درمانی ریشه ی کاسنی :

۱- بو داده ی آن را با قهوه ی ساییده مخلوط کرده و بخورید. معده را تقویت می کند.

۲- پنجاه گرم از آن را بو دهید، بعد در یک لیتر آب جوش دم کنید و روزی دو فنجان آب آن را به نوبت صبح و عصر بنوشید. ترشحات کیسه صفرا را زیاد می کند.

۳- هر روز ۲۰ تا ۳۰ گرم از آن را رد کنید و در یک لیتر آب بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را در طول روز بنوشید. ادرار را زیاد می کند، خون را صاف می نماید، برای رفع اخلاط مفید است، سوءهاضمه و کم اشتهایی را برطرف می سازد، تونیک و تب بر است و تب نوبه یا مالاریا را درمان می کند.

۴- آن را بجوشانید، بعد مقداری مستکی در آب صاف کرده ی آن حل کنید، سپس با سکنجبین شیرین کرده و هر روز بخورید. ضعف کبد در گرم مزاج ها را درمان می کند.

خواص درمانی برگ کاسنی زرد :

۱- آب جوشانده ی آن را بنوشید. تونیک، خنک کننده، معرق، قابض، مقوی معده و قاعده آور است، خون را صاف می کند، برای قطع خونروی از سینه و ازدياد ترشح شیر و صفرا مفید می باشد، جوش، خارش، کورک، آبسه و زخم را التیام می بخشد، برای درمان گزیدگی مار، جراحت های داخلی، رفع خنازير و جلوگیری از پوسیدگی دندان مفید است.

۲- آب آن را بگیرید و با روغن زیتون مخلوط کنید و بخورید. برای دفع مسمومیت اکثر سموم نافع است.

۳- اگر ضمادی که از خیس شدهی گیاه درست میشود. را هر روز روی ورم های سرطانی پستان بگذارید، مفید است.

۴- از آن به صورت کمپرس گرم استفاده کنید. برای رفع التهاب و تسکین نافع میباشد. ها شیاف عصاره ی آن برای رفع ورم های داخلی فرج و رحم مفید است. و شیرابهی آن را به چشم بمالید. برای درخشان کردن سفیدی چشم و افزایش بینایی مفید است.

ریشه ی کاسنی زرد خواص درمانی:

۱- برای ناراحتی های مزمن کبد و کلیه و رفع سنگ صفراوی مفید است.

۲- ضماد آن در محل عقرب زدگی و نیش زنبور و مار اثر شفابخش دارد.

۳- آن را با آرد جو ضماد کنید. باد سرخ را درمان می کند.

۴- آن را با سرکه ضماد کنید. برای سوختگی از آتش و رفع التهاب آن مفید است.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تاکنون هیچگونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی گیاه مزبور شناسایی نشده است ولی با این وجود، این گیاه در صورت تماس با پوست دارای پتانسیل ضعیفی برای حساسیت زایی میباشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید