نام های گیاه

فارسی : کرفس

عربی : کرفس الماء

فرانسه: Eprault ، Celeri sauvage Persil des marais ،

انگلیسی: Wild celery, Celery

آلمانی: Eppiche

ایتالیائی: Appio Apio

موارد مصرف

فرآورده ها: دانه، بخش های هوایی تازه یا خشک شده، ریشه تازه یا خشک شده.

. طب سنتی اسلام و ایران: گرم و خشک در اول درجه دوم است، بادشکن، گشاینده، تسکین دهنده دردها، سودمند در درمان طاسی، زگیل، ترک خوردگی های ناخن بوده، دهان را خوشبو می کند. همچنین در بهبود گری و سیاتیک مفید است. این گیاه در درمان بیماری های کبد و طحال، بهبود سرفه، آسم و تنگی نفس سودمند بوده، مدر، قاعده آور، پاک کننده کلیه، مثانه و رحم بوده در درمان دشواری ادرار مفید و همچنین مقوی جنسی می باشد. طب هومئوپاتی: در طب هومئوپاتی فرآورده های تهیه شده از کرفس، برای درمان ناراحتی های تخمدان و روماتیسم مصرف می شوند

مصرف: دانه (میوه):

روش مصرف: از دانه (میوه این گیاه به صورت کامل یا پودر شده، عصاره مایع و همچنین به عنوان یکی از اجزای مورد نیاز برای تهیه مخلوطی از انواع چای ها استفاده میشود. اشکال دارویی: کپسول ۴۵۰ و ۵۰۵ میلی گرمی، عصاره مایع (۱ به ۱). فرآورده ها: برای تهیه یک لیتر عصارۀ مایع، می بایست یک کیلوگرم دانه را پر کوله نمود. اسانس این عصاره پس از فیلتراسیون آن، با کاغذی که در الکل خیسانده شده، جداسازی می گردد. برای تهیه دم کرده، می بایست آب جوش را به یک گرم دانه (میوه) له شده افزود و پس از گذشت ۵ تا ۱۰ دقیقه آن را صاف کرد.

جوشانده نیز با نسبت (۱ به ۵) تهیه میشود. مقدار مصرف: مقدار مصرف روزانه دانه (میوه) 2/1 تا ۴ گرم و دم کرده، یک گرم می باشد. طب هومئوپاتی: ۵ تا ۱۰ قطره، یک قرص یا ۵ تا ۱۰ گلبول، ۱ تا ۳ بار در روز یک میلی لیتر محلول تزریقی به صورت زیر جلدی، ۲ بار در هفته. نگهداری: دانه (میوه) کرفس را می بایست در ظروف سربسته، دور از نور و رطوبت نگهداری نمود.

. بخش های هوایی روش مصرف: از بخش های هوایی این گیاه به صورت کامل یا خرد شده و همچنین به عنوان یکی از اجزای مورد نیاز برای تهیه مخلوطی از انواع چای ها استفاده میشود. فراورده ها: کرفس برای تهیه انواع مخلوطهای چای (مانند چای های تجویز شده جهت درمان بیماریهای کلیه و مثانه) به کار برده می شود. مقدار مصرف: ۲۳ گرم (۱۵ میلی لیتر) عصاره حاصل از فشردن گیاه تازه، ۳ بار در روز استفاده گردد. طب هومئوپاتی ۵ تا ۱۰ قطره، یک قرص یا ۵ تا ۱۰ گلبول، ۱ تا ۳ بار در روز یک میلی لیتر محلول تزریقی به صورت زیر جلدی، ۲ بار در هفته . نگهداری بخش های هوایی این گیاه را می بایست در ظروف سر بسته، دور از نور و رطوبت نگهداری کرد.

ریشه: روش مصرف: از ریشه این گیاه در تهیه برخی از فرآورده های ترکیبی مورد مصرف داخلی استفاده میشود. فرآورده ها: مخلوط تجویز شده جهت درمان سرفه، با جوشاندن عصاره ریشه همراه با شکر تهیه می گردد.

مقدار مصرف: ۲۳ گرم (۱۵ میلی لیتر) عصاره حاصل از فشردن ریشه تازه گیاه، ۳ بار در روز مصرف شود. طب هومیوپاتی: ۵ تا ۱۰ قطره، یک قرص یا ۵ تا ۱۰ گلبول، ۱ تا ۳ بار در روز. یک میلی لیتر محلول تزریقی به صورت زیر جلدی، ۲ بار در هفته

نگهداری: ریشه این گیاه را می بایست در ظروف سربسته دور از نور و رطوبت نگهداری کرد.

کرفس ، گیاهی است از تیره جعفری (Umbelliferae) که ریشه آن اثر مدر، مقوی۔ معده، ضد اسکوربوت، نیرودهنده و صفرابر دارد و از این جهت قرنهاست که از آن، جهت رفع استسقاء ، خیز عمومی بدن، رماتیسم و رفع عوارض مربوط به زیاد بودن اسید اوریک، رفع نفخ و موارد مختلف دیگر استفاده به عمل می آید . گلوکزیدی به نام آپیئین Apine در ریشه آن وجود دارد که همه اختصاصات اعضای زیرزمینی گیاه مربوط به آن است. برگ و دانه گیاه نیز به مصارف درمانی می رسند .

قسمت مورد استفاده این گیاه، کلیه اندام ها، مخصوصا ریشه و برگ آن است.

خواص درمانی- مدر، مقوی معده، ضد اسکوربوت ، نیرو دهنده، بادشکن، صفرابر وحتی تب بر است.

از ریشه آن قرنهاست که در آب آوردن انساج و رفع بیماری نقرس، رماتیسم و حالات مربوط به زیادی اسید اوریک، خیز عمومی بدن، سنگ کلیه، یرقان، نزله های ششی، آسم مرطوب، ضعف های منشا عصبی، ضعف اعمال معده و دستگاه هضم، نفخ، بیماریهای مثانه وآلبومینوری، استفاده بعمل می آید و فقط در مواردی که التهاب و ورم کلیه در بین باشد ، نباید آنرا به مصرف رسانید.

شربت حاصله از جوشانده آن، اثر مفید در رفع سرفه دارد.

برگ آن دارای مشخصات درمانی شبیه به ریشه است. مقدار زیاد شیره تازه برگ آن سابقا برای رفع تب های نوبه بکار می رفته است ضمنا از قدیم الایام بین مردم چنین شهرت داشته که مصرف قسمتهای مختلف گیاه تازه، ایجاد اختلالات عصبی می نماید. و دارای اثر رفع پرخونی و چاقی است ولی اثر مقوی باء که برای آن ذکر گردیده، صحت ندارد.

صور داروئی۔ شیره برگی به مقدار ۳۰ تا ۶۰ گرم در روز به عنوان مدر و ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به عنوان تب بر - جوشانده ۳۰ تا ۶۰ در هزار ریشه به مقدار یک فنجان قبل از هر غذا دم کرده 50 تا ۶۰ در هزار برگ بمقدار 3 فنجان در روز دم کرده 5/1 قاشق قهوه خوری میوه گیاه برای ۳ فنجان آب ، به مقدار یک فنجان بعد از هر غذا .

در استعمال خارج، له شده برگهای تازه گیاه برروی محل ضرب خورده اعضاء گذاشته می شود. شیره تازه برگ آن به صورت غرغره در رفع عوارض اسکوربوت اثر مفید دارد. جوشانده 50 تا ۱۰۰ در هزار برگ یا ریشه آن، به صورت لوسیون، کمپرس گرم وغیره بکار می رود.

ریشه این گیاه در فرمول شربت 5 ریشه که از قدیم الایام مصرف داشته وارد می گردد. شربت 5 ریشه از ریشه گیاهانی به شرح زیر تهیه می شود:

مقدار 15گرم از قطعات ریشه خشک 5 گیاه به نامهای: کرفس وحشی (Ache)، مارچوبه، کوله خاس (Ilex aquifolium)، رازیانه وجعفری را در ۱۰۰ گرم آب جوش وارد کرده به مدت ۲۰ دقیقه دم می کنند. سپس صاف کرده معادل دو برابر وزن آنها، قند اضافه می نمایند و حرارت می دهند تا به غلظت شربت در آید.

شربت 5 ریشه ، اثر مدر دارد و جهت درمان البومینوری های مزمن و دفع سنگ کلیه مصرف می شود.

معمولا مقدار ۳ تا 5 قاشق سوپ خوری از شربت مذکور را در دم کرده ای که از دم۔ گیلاس، برگ نارنج و پوست سیب تهیه میشود وارد نموده در طول مدت روز مصرف می کنند.

از ریشه گیاه مذکور ( Ache )، نوعی تیزان نیز با مخلوط کردن آن با اعضای گیاهان دیگر، به شرح زیر تهیه میشود که برای درمان آسم مصرف دارد:

تیزان جهت درمان آسم

ریشه کرفس (Ache) 30  گرم

- باردان 30 گرم

- شین دان (Chiendent) 30 گرم

زنجبیل شامی (Inula Helenium )  30 گرم

برگ پرسیاوشان 30 گرم

سرشاخه گلدار Marrubium vulgare 3 گرم

زوفا 3 گرم

میوه رازیانه (دانه)  15 گرم

اعضای گیاهان مذکور را در یک لیتر آب به مدت ۳ دقیقه می جوشانند و بعد به صورت نوشابه معمولی در فواصل مختلف درشبانه روز مصرف می کنند (784 ( Valnet, Phytoth . , p ,

جوشانده جهت درمان کم خونی

الاواند (Lavandula vera )20  گرم

گزنه سفید  Lamium album 25 گرم

قنطريون صغیر (سرشاخه گلدار  25 گرم Centaurium minus (

اكليل الجبل (گلRosmarinus officinale(  25 گرم

کرفس ( ریشه نیمکوب Apium graveolens (20 گرم

زنجبیل شامی Inula Helenium 20 گرم

اسقورديون (سرشاخه گلدار) Teucrium Scordium15 گرم

رازك (مخروط ماده) Humulus lupulus 15 گرم

دم اسب    Equisetum arvense 10 گرم

از مخلوط اعضای گیاهان مذکور، باید به مقدار یک قاشق سوپخوری برای هر فنجان آب جوش، جوشانده ای که مدت جوشیدن آن 5 دقیقه باشد تهیه نموده، پس از صاف کردن به مقدار یک فنجان قبل از غذای صبح و ظهر وشب مصرف نمود (73 (Cure vegelale , Raymond Dextreit , p

خواص درمانی: اصلاح کننده ی مزاج است و به هاضمه کمک می کند و معده را تقویت می نماید، برای اختلالات گوارشی کودکان مفید می باشد، آرام بخش است، کمک مؤثری به ازیاد ترشح ادرار می کند و افزایش دهنده و بازکننده ی عادت ماهیانه می باشد

خواص درمانی: ۱- قلب را تقویت میکند، محرک و بادشکن است، به عنوان ضدعفونی کننده در موارد برونشیت و آسم و کمک به رفع سوءهاضمه مصرف می شود، محرک است، ضداسپاسم است و برای کنترل آسم و برونشیت نافع می باشد، برای نفس تنگی، درد پهلو، سکسکه و رفع قي و دل پیچه و درد شکم مفید است، محرک اشتها و نیروی جنسی می باشد، ضدنفخ و بازکننده ی گرفتگی ها و انسداد کبد و طحال می باشد، مدر است و برای پاک کردن کلیه و مثانه و درمان سرخجه، سرخک، لرزه های بلغمی، دردهای لگن خاصره، آرتروز، سیاتیک، نقرس، درد پشت و اکثر بیماریهای سرد بلغمی مفید می باشد، برای رفع بی خوابی و عصبانیت و انواع سرطان مؤثر است.

۲- دو قاشق مرباخوری از آن را بکوبید و در یک لیوان آب جوش بیست دقیقه بخیسانید و آن مقدار را سه بار در روز میل کنید. آرام بخش است و برای باز کردن عادت ماهیانه مفید می باشد.

کرفس خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. اصلاح کننده­ی مزاج است و برای معالجه ی استسقا و کولیک مفید می باشد، برای رفع عوارض مربوط به وجود اسید اوریک، سنگ کلیه، مثانه، یرقان، وجود آلبومین در ادرار و رفع سرفه مفید است.

۲- اگر در روز ۵۰ گرم از عصاره ی تازه ی آن خورده شود، مدر است و اگر ۱۵۰ گرم در روز خورده شود، تب را قطع می کند.

خواص –کاربرد کرفس وحشی:

در هند ریشه این گیاه به عنوان مدیر و اصلاح کننده مزاج و در موارد استسقا و کولیک تجویز می شود. در چین از گیاه برای تقویت معده و خنک کننده، آرامبخش، اصلاح کننده مزاج، برای معالجه ترشحات عادت ماهیانه و اختلالات گوارشی کودکان تجویز می شود.

خواص - کاربرد:

از نظر تخم و بیخ یا ریشه آن مورد توجه است. از نظر طبیعت گرم و خشک است. تخم کرفس وحشی باز کننده گرفتگی ها و انسداد است و به هضم غذا کمک میکند و از نظر خواص طبی از ریشه آن قوی تر است و برای استسقا و تسکین دردها مفید است.

کرفس دارای شوره است، مثانه و کبد را اصلاح و زهکشی می کند و نیز خون را پاک می نماید.

جوشانده برگ های کرفس به مقدار سی گرم در یک لیتر آب مخلوط با شیر در بیماریهای ریوی و گرفتگی صدا، دارویی عالی، مقوی و مدر است. کرفس سرشار از ویتامین A . B . C ، سدیم، پتاسیم، فسفر و آهک می باشد. اشتها آور، خنک و مقوی است، مصرف آن برای اشخاصی که روماتیسم و نقرس دارند تجویز می شود. برای مبارزه بر ضد روماتیسم و نقرس باید کرفس را قطعه قطعه کرده در آب جوشانیده و آب جوشیده آن را نوشيد.

کرفس برای امراض قلبی و کسانی که کار فکری دارند، تجویز می شود.

جوشانده برگ کرفس پنجاه گرم در یک لیتر آب و اگر خشک باشد ۲۵ گرم برای ضعف معده و خنازیر فوق العاده مفید و مؤثر است.

دم کرده تخم کرفس به مقدار یک قاشق قهوه خوری برای یک فنجان آب جوش مقوی معده است.ه

برگهای کرفس را اگر له کنند و با نمک و سرکه مخلوط کنند برای گال و جرب استعمال آن توصیه شده است.

محلول کرفس به شکل کمپرس در اولسرهای سرطانی و زخم های شدید استعمال می شود.

خوردن کرفس به گفته اطباء قدیم ایران، قبل و بعد از گزیدن حشرات باعث سرعت تأثير سم است.

کرفس گیاهی است دارای ساقه های سفید بلند شبیه ریواس، برگهایش بریده و در پختن برخی خوراکی ها به کار می رود. در میان کردها دم کرده و جوشانده برگ های آن را برای رفع سرماخوردگی، زکام و روماتیسم به مصرف می رسانند.

گلوکزیدی به نام آپی ئین در ریشه آن وجود دارد که همه اختصاصات اعضاء زیر زمینی گیاه مربوط به آن است. برگ و دانه گیاه نیز به مصارف درمانی می رسد.

آب کرفس اثر مدر و دفع رسوبات ادراری و صفراوی دارد. مقوی اعضا و غدد فوق کلیه است. مصرف آن به علت خواص متعددی که دارا میباشد در درمان بیماریهای مختلف مؤثر واقع می شود، زیرا اثر تصفیه کننده خون، ضد روماتیسم و نقرس و ضد عفونی کننده دارد به علاوه لاغر کننده است.

آب کرفس به حالت خالص یا مخلوط با آب هویج، آب لیموترش و با آب میوه ها و آب سبزی های دیگر مصرف می شود.

عوارض جانبی

موارد منع مصرف: دانه (میوه): از دانه (میوه) کرفس نمی بایست در هنگام بارداری استفاده نمود. به علاوه با توجه به آن که روغن فرار میوه موجب تحریک کلیه می گردد، استفاده از آن توسط افراد مبتلا به عفونت های کلیه ممنوع می باشد. عوارض جانبی و هشدارها: دانه (میوه)، بخش های هوایی و ریشه: تاکنون هیچ گونه عارضه جانبی مضر و خطرناک ناشی از مصرف بجای مقادیر درمانی گیاه مزبور شناسایی نشده است، ولی با توجه به آن که روغن فرار موجود در کرفس باعث تحریک کلیه می شود، از این گیاه در صورت وجود عفونت های کلیه نمی بایست استفاده نمود. به علاوه با توجه به آن که به دنبال انبار کردن و به دلیل حضور مخمرها، ممکن است میزان فورو کومارین موجود در ریشه تازه برداشت تا حدود ۲۰۰ برابر مقدار اولیه افزایش یابد، به همین دلیل غالبا در پیازهای کرفس یا نمونه های دارویی که به طریق اشتباه خشک شده اند، مقدار نسبتا زیادی فوروکومارین وجود دارد که میتواند منجر به مسمومیت نوری شود.

تذکر: برای گرم مزاجان مضر است و محرک صرع می باشد.

تذکر: در زنان باردار باعث سقط جنین می شود. . ریشه­ی کرفس وحشی

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید