نام های گیاه

فاسی: كلم - کرم – گرب

عربی: ثبيط - بقلة الانصار.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- برگ تازه­ی آن را هر روز آب بگیرید و بیست تا سی گرم از آن را بخورید. انگل های معده و روده را نابود می کند، آن را می توانید برای رفع انگل به اطفال هم بدهید.

۲- پخته ی آن را بخورید. ارتعاش را از بین می برد، خواب آور است، مقوی چشم و بینایی می باشد، برای رفع برونشیت حاد و سرفه های مزمن نافع است، قلب را تقویت میکند و ضد سرطان می باشد.

۳- هر روز آن را در آبليمو خرد کنید و بخورید. فشار خون و زردی یا یرقان را درمان میکنند. ۴- خوردن برگ تازهی آن با سرکه ورم طحال را برطرف میکند.

5- آب دمکرده ی آن را بخورید. مدر است و ترشح ادرار و حیض را زیاد می کند، نفخ معده را برطرف می سازد.

6- رگه های سفت وسط برگ کلم را با تعدادی مغز بادام شیرین خرد شده بجوشانید تا دو سوم آبی که ریخته اید بخار شود، سپس آن را صاف کرده مقداری نیشکر در آن حل کنید و هر روز صبح و عصر هر هربار یک فنجان از آن را بنوشید. آسم یا تنگی نفس را درمان میکند.

۷- آن را با انجیر خشک مخلوط کرده بپزید و آب صاف کردهی آن را با عسل قوام آورده و هر بار دو قاشق از آن را با آب گرم مخلوط کرده و بخورید. گرفتگی صدا که از سردی و رطوبت باشد را درمان میکند.

آب تازه ی آن را بگیرید، با عسل مخلوط کرده و روزی سه تا چهار قاشق سوپ خوری از آن را بخورید. , برای نرم کردن سینه و آرام کردن سرفه نافع است.

۹- با عصاره یا آب پخته ی آن در گلو قرقره کنید. برای درمان دیفتری مؤثر است.

۱۰- آن را ضماد کنید. رعشه را درمان میکند، زخم واریس را بهبود می بخشد.

۱۱- برگهای سفت آن را اول بپزید، بعد إله کنید و تا گرم است بر موضع ضماد نمایید، بعد با پارچه ای پشمی روی آن را ببندید و روزی سه بار تکرار کنید. سردردی که از ضعف ایجاد شده باشد و درد شدید نیمه ی سر یا میگرن، درد کمر تا زانو یا سیاتیک یا عرق النسا، نقرس، روماتیسم، فلج و رگ به رگ شدگی عضو را درمان می کند.

۱۲- آن را بکوبید و با سرکه مخلوط کرده و بگذارید بماند و شبها ضماد کنید و بخوابید. برص یا لکهای سفید بدن را برطرف می سازد، اگزما و جرب را درمان می کند.

۱۳- برای درمان ترک خوردگی پستان، آن را در آبی که مخلوط با آب لیموترش باشد چند ساعت بخوابانید، بعد روی زخم بگذارید و محکم ببندید و روزی دو سه بار عوض کنید.

۱۴- آن را در شیر بپزید و روی جای درد ضماد کنید. درد اعصاب صورت را تسکین می دهد.

۱۵- تازه ی آن را بکوبید و با سفیده ی تخم مرغ مخلوط کنید و بمالید. انواع سوختگی را درمان می کند.

۱۶- تازهی آن را نرم بکوبید و با آرد جو ضماد کنید. برای تحلیل ورم های گرم و سرد و بلغمی و برای رفع سرخک، مخملک، باد سرخ و زخم سرطان مفید است.

۱۷- آن را بکوبید و با آرد شنبلیله و سرکه ضماد کنید. برای درمان زخم های عمیق و جلوگیری از توسعه ی أنها مفید است، برای درد مفاصل و نقرس نیز مصرف می شود.

۱۸- اگر چند قطره از عصاره­ی تازه ی آن را در بینی بچکانید، برای پاک کردن و باز کردن دماغ خوب است.

خواص درمانی تخم کلم : هر روز ۱۰ گرم از آن را بکوبید و بخورید. حالت تریاق و ضدسم دارد، ملین و مدر است، محرک و مقوی معده می باشد، انگل های معده را نابود می سازد و اگر با ترمس خورده شود بهتر است و انگل های روده را خارج می کند.

ریشه ی کلم خواص درمانی: ۱- اگر خاکستر سوخته ی آن را بخورید، سنگ مثانه و کلیه را خرد می کند.

۲- اگر خاکستر سوخته ی آن را با آرد شیلم به صورت شیاف درآورده و استفاده کنید، قاعده آور است، جنین را می کشد و سقط می کند.

مناطق قابل رویش
عوارض جانبی

تذکر: پخته ی آن نقاخ و بطئی الهضم است.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید