نام های گیاه

فارسی: مسک رومی

موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. ضداسپاسم و ضدمالاریا می باشد. ۲- آن را خشک کنید و به صورت گرد درآورید و برای معالجه ی سوزاک به کار ببرید، نافع است.

خواص-کاربرد:

گلهای گیاه مدر و قی آور است. پیازهای آن را که خشک کرده به صورت گرد در می آورند، برای معالجه سوزاک به کار می برند. از پیاز این گیاه به عنوان ضد اسپاسم استفاده می شود. این پیازها برای معالجه مالاریا نیز استفاده می شود.

۱۰۰ گرم آن را در یک لیتر آب مدت ۱۰ دقیقه می جوشانند و این جوشانده را اگر در آب وان حمام بریزند و اشخاص مبتلا به روماتیسم در آب آن استحمام کنند بهبودی در خود احساس خواهند کرد.

روش مصرف
عوارض جانبی

-

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید