نام های گیاه

فارسی: چمبلی

بخش های دارویی
موارد مصرف

آب دمکرده ی آن را بنوشید. مدر و قاعده آور است، ضد کرم می باشد.

خواص درمانی: ۱- اگر آن را در دهان بجوید، برای التیام زخم ها و تاول های دهان مؤثر است.

۲- شیره ی تازه ی آن را بگیرید و روی موضع بمالید. برای درمان قسمت هایی از پوست که سفت و دردناک شده باشد مفید است، میخچه را به مرور برطرف می کند.

گل یاسمن چمپا :

خواص درمانی: ضماد آن برای درمان عقرب زدگی و جرب، تسکین سردرد و تقویت دید چشم مفید است.

ریشه ی یاسمن چمپا خواص درمانی: آب دمکرده ی آن را بنوشید. مسهل است، برای تسکین سردرد و درمان فلج و روماتیسم مؤثر می باشد.

خواص و کاربرد:

گلهای آن تلخ و قی آور است. در هند له شده گل های آن را برای درمان بیماریهای پوستی نظیر جرب، رفع سردرد، افزایش دید چشم و عقرب گزیدگی روی موضع می گذارند.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید