نام های گیاه

فارسی: جو دوسر - جو پیغمبری - شوفان - هرتمان – قرطمان

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی: ۱- آن را بخورید. تونیک، ملین، محرک و ضدعفونی کننده است، مقوی اعصاب و قلب و خون است، کلسترول خون را پایین می آورد، مهارکننده ی سرطان می باشد، ضدعفونی کننده است.

۲- بیست گرم از آن را با پوست هایش بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را بنوشید. مدر است و برای دفع سنگ کلیه، رفع استسقاء کمی ترشح ادرار، تسکین درد کلیه و مثانه، رفع بی خوابی، تسکین سرفه و ورم حلق و حنجره نافع میباشد.

٣- پخته ی آن در روغن برای نرم کردن سینه و تسکین سرفه مفید است و اگر بدون روغن پخته شود، شکم را بند می آورد.

۴- اگر دانه های آن در شیر یا گوشت چرب پخته شود، غذایی خوب و مقوی است و برای دوره ی نقاهت اطفال که احتیاج به تقویت دارند مفید می باشد. اه ضماد آرد آن با سرکه برای تحلیل ورم های گرم نافع است.

اگر جوشانده ی آن را روی موضع کمپرس کنید، درد روماتیسم و درد کلیه را تسکین می دهد.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
عوارض جانبی

تذکر: ثقیل الهضم و نفاخ است. مصلح أن: زیره ی کرمانی و سرکه می باشد.

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید