نام های گیاه

حند قوق بري - حباقا ۔ دیواسپست صحرایی - یونجه ی کوهی - اندقوقو - ذرق - شبدر وحشی.

بخش های دارویی
موارد مصرف

خواص درمانی:

۱- عصاره برگ تازه ی آن را بگیرید و با آب انگور مخلوط کرده و بخورید. برای درمان نوعی استسقا که آب در پا جمع می شود و یرقان و دل پیچه نافع است، ضدسم است، ملین و اشتها آور می باشد.

۲- اكتحال عصاره ی آن برای بیماری های چشم و التيام جراحت آن مفید است.

روغن یونجه ی کوهی خواص درمانی:

مالیدن آن بر موضع، برای تسکین درد مفاصل و بیضه ها مفید است.

تخم يونجه ی کوهی خواص درمانی: هر روز ۱۲ گرم از آن را بکوبید و بخورید. موجب تقویت نیروی جنسی می شود.

 

طبیعت آن: گرم و خشک است.

 

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید