نام های گیاه

پونارناوا.

بخش های دارویی
موارد مصرف

برگ سانت خواص درمانی: اگر ۵ تا ۲۰ گرم شیرهی تازه ی آن را بگیرید و بخورید، اشتها آور است، ضدسم می باشد و در مورد سم مار کاربرد دارد، مدر و خلط آور است و به اخراج اخلاط خونی سینه کمک میکند، برای تسکین درد مفاصل، درد ماهیچه ها و لومباگو مفید می باشد، برای درمان استسقای شکم و استسقای عمومی مؤثر است، و برای رفع کمی ترشح ادرار، کم خونی و کمبود تعدا گلبول های قرمز یا کمبود مقدار هموگلوبین و در موارد و التهاب های درونی بسیار موثر می باشد.

ریشه ی سانت خواص درمانی: آب دمکردهی آن را بنوشید. مدر و معرق است، سینه را نرم می کند، داروی مفیدی برای ا آسم و معده می باشد، ضد سم است و در مورد سم مار به کار می رود، برای درمان استسقای شکم و استسقای عمومی مفید است، کمی ترشح ادرار، کم خونی و کمی تعداد گلبولهای قرمز یا کمبود هموگلوبین را برطرف می کند، در موارد التهاب های درونی بسیار مفید می باشد.

مناطق قابل رویش
روش مصرف
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید